Kontakt

Gunnarssonsforlag:Kontakta Stefan Gunnarsson                                 

Tel: 070 726 70 10  mail: stefan.gunnarsson@gunnarssonsforlag.se

Gunnarssons Förlag ger ut böcker vilka ska inspirera och fördjupa kring frågeställningar som har med organisationskunskap och personlig utveckling att göra. Vi vill på detta vis bidra till ökad medvetenhet och fokus kring viktiga frågeställningar i arbetsliv och samhälle. Böckerna kan även utgöra kurslitteratur och ge fördjupad kunskap kopplat till våra olika uppdrag. Gunnarssons Förlag ger ut böcker inom följande områden: 

Organisation – Ledarskap – Medarbetarskap - Personlig utveckling - Livsperspektiv

Förlagskontakt/redaktör/ansvarig utgivare: Stefan GunnarssonGunnarssons Förlag - Svartviksslingan 73  9tr, 167 38 Bromma  - info@gunnarssonsforlag.se